Mulakkal Kudumba Yogam Samboorna Sammelanam (17th annual) on 26th Aptil 2015 at 2.30 P.M. @ Karisma Palace - Mattam.